Tin bão mới nhất: Bão Kompasu đã mạnh lên giật cấp 12 và di chuyển nhanh

Vị trí của bão Kompasu. Ảnh: WINDY.
Vị trí của bão Kompasu. Ảnh: WINDY.
Vị trí của bão Kompasu. Ảnh: WINDY.
Lên top