Tin bão mới nhất: Bão Kalamegi giật cấp 13 đổ bộ Philippines, gần Biển Đông

Ảnh mây vệ tinh bão Kalamegi. Ảnh: NOAA.
Ảnh mây vệ tinh bão Kalamegi. Ảnh: NOAA.
Ảnh mây vệ tinh bão Kalamegi. Ảnh: NOAA.
Lên top