Tin bão mới nhất: Bão Dujuan đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Dujuan. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Dujuan. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Dujuan. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Lên top