Tin bão mới nhất: Bão Conson vào Biển Đông đêm nay, gió giật cấp 12

Vị trí và đường đi của bão Conson, khả năng đi vào Biển Đông đêm nay. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão Conson, khả năng đi vào Biển Đông đêm nay. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão Conson, khả năng đi vào Biển Đông đêm nay. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top