Tin bão mới nhất: Bão Conson sau khi vào Biển Đông có thể giật đến cấp 13

Vị trí và đường đi của bão Conson. Ảnh: TTDBKTTVQG.
Vị trí và đường đi của bão Conson. Ảnh: TTDBKTTVQG.
Vị trí và đường đi của bão Conson. Ảnh: TTDBKTTVQG.
Lên top