Tin bão mới nhất: Bão Conson giật cấp 11 khả năng vào Biển Đông đêm nay

Vị trí và hướng di chuyển của bão Conson. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia
Vị trí và hướng di chuyển của bão Conson. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia
Vị trí và hướng di chuyển của bão Conson. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia
Lên top