Tin bão mới nhất: Bão Conson đã đi vào Biển Đông, thành bão số 5 năm 2021

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 5. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 5. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 5. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Lên top