Tin bão mới nhất: Bão Choi-wan đã đi vào Biển Đông, trở thành bão số 1

Vị trí và đường đi của bão Choi-wan. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão Choi-wan. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão Choi-wan. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Lên top