Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão số 4 Lupit ở Biển Đông

Vị trí và đường đi của bão số 4 Lupit. Ảnh: TTDBKTTVQG.
Vị trí và đường đi của bão số 4 Lupit. Ảnh: TTDBKTTVQG.
Vị trí và đường đi của bão số 4 Lupit. Ảnh: TTDBKTTVQG.
Lên top