Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới mạnh lên bão Saudel tiến vào Biển Đông

Vị trí và đường đi của bão Saudel. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão Saudel. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão Saudel. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top