Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão vào ngày mai

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia
Lên top