Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, chỉ cách Nam Định 130km

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia
Lên top