Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 2 Sinlaku

Vị trí và đường đi của bão số 2. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của bão số 2. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của bão số 2. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Lên top