Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 14 Krovanh

Vị trí và đường đi của bão số 14. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 14. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 14. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.
Lên top