Tin bão khẩn cấp: Bão số 5 Noul tiếp tục mạnh lên, giật cấp 11

Vị trí và đường đi của bão số 5. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 5. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 5. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Lên top