Tin áp thấp mới nhất: Vùng áp thấp khả năng mạnh lên thành áp thấp

Hình ảnh quan trắc gió hiện nay. Ảnh: WINDY.
Hình ảnh quan trắc gió hiện nay. Ảnh: WINDY.
Hình ảnh quan trắc gió hiện nay. Ảnh: WINDY.
Lên top