Tin áp thấp mới nhất: Khả năng áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão đêm nay

Vị trí của áp thấp nhiệt đới. Ảnhh: WINDY.
Vị trí của áp thấp nhiệt đới. Ảnhh: WINDY.
Vị trí của áp thấp nhiệt đới. Ảnhh: WINDY.
Lên top