Tin áp thấp mới nhất: Áp thấp nhiệt đới vẫn ở trên biển, gây mưa kéo dài

Vị trí áp thấp nhiệt đới lúc 21h ngày 12.9. Ảnh: VNDMS.
Vị trí áp thấp nhiệt đới lúc 21h ngày 12.9. Ảnh: VNDMS.
Vị trí áp thấp nhiệt đới lúc 21h ngày 12.9. Ảnh: VNDMS.
Lên top