Tin áp thấp mới nhất: Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 8 vẫn gây mưa lớn

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 8. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 8. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 8. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top