Tin áp thấp mới nhất: Áp thấp nhiệt đới sắp đi vào Thái Bình - Nghệ An

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới (phía trên) suy yếu từ bão số 7. Ảnh: Trung tâm Dư báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới (phía trên) suy yếu từ bão số 7. Ảnh: Trung tâm Dư báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới (phía trên) suy yếu từ bão số 7. Ảnh: Trung tâm Dư báo KTTV Quốc gia.
Lên top