Tin áp thấp mới nhất: Áp thấp nhiệt đới "nối đuôi" bão số 7 giật cấp 8

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới ngay bên dưới vị trí bão số 7. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới ngay bên dưới vị trí bão số 7. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới ngay bên dưới vị trí bão số 7. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Lên top