Tin áp thấp mới nhất: Áp thấp nhiệt đới mới tiến gần Biển Đông giật cấp 8

Vị trí áp thấp nhiệt đới mới dưới vị trí áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí áp thấp nhiệt đới mới dưới vị trí áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí áp thấp nhiệt đới mới dưới vị trí áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 7. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top