Tin áp thấp mới nhất: Áp thấp nhiệt đới không biến động, vẫn giật cấp 8

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top