Tin áp thấp mới nhất: Áp thấp nhiệt đới khả năng thành bão trong 24h tới

Vị trí và đường đi áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top