Tin áp thấp mới nhất: Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 cách Trường Sa 270km

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: VNDMS.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: VNDMS.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: VNDMS.
Lên top