Tin áp thấp mới nhất: Áp thấp nhiệt đới đã đi vào Vịnh Bắc Bộ và mạnh lên

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.
Lên top