Tin áp thấp mới nhất: Áp thấp nhiệt đới đã đi vào giữa Biển Đông

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top