Tin áp thấp mới nhất: Áp thấp nhiệt đới cách Hồng Kông, Trung Quốc 120km

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: VNDMS.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: VNDMS.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: VNDMS.
Lên top