Tìm thấy 3 thi thể trong đoàn 13 người đi cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3

Tìm thấy 3 thi thể trong đoàn 13 người đi cứu hộ Rào Trăng 3. Ảnh: Tùng Giang.
Tìm thấy 3 thi thể trong đoàn 13 người đi cứu hộ Rào Trăng 3. Ảnh: Tùng Giang.
Tìm thấy 3 thi thể trong đoàn 13 người đi cứu hộ Rào Trăng 3. Ảnh: Tùng Giang.
Lên top