Tiêu hủy trên 6.000 con lợn bị dịch tả lợn Châu Phi

Hải Phòng bàn biện pháp chống dịch tả lợn Châu Phi
Hải Phòng bàn biện pháp chống dịch tả lợn Châu Phi
Hải Phòng bàn biện pháp chống dịch tả lợn Châu Phi

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top