Thưởng nóng cho lực lượng giải cứu 24 con hổ khỏi tội phạm nuôi hổ nấu cao

Ông Nguyễn Văn Thái- đại diện SVW trao tặng giấy khen và thưởng nóng cho lực lượng giải cứu động vật hoang dã. Ảnh: SVW
Ông Nguyễn Văn Thái- đại diện SVW trao tặng giấy khen và thưởng nóng cho lực lượng giải cứu động vật hoang dã. Ảnh: SVW
Ông Nguyễn Văn Thái- đại diện SVW trao tặng giấy khen và thưởng nóng cho lực lượng giải cứu động vật hoang dã. Ảnh: SVW
Lên top