Thời tiết tại TPHCM đẹp vào ngày đầu năm mới Xuân Tân Sửu 2021

Thời tiết năm mới tại TPHCM đẹp, chất lượng không khí ở ngưỡng trong lành tới trung bình. Ảnh: Vũ Chân
Thời tiết năm mới tại TPHCM đẹp, chất lượng không khí ở ngưỡng trong lành tới trung bình. Ảnh: Vũ Chân
Thời tiết năm mới tại TPHCM đẹp, chất lượng không khí ở ngưỡng trong lành tới trung bình. Ảnh: Vũ Chân
Lên top