Thỏa thuận chi trả giảm phát thải: Việt Nam thu về 51,5 triệu USD

Việt Nam là quốc gia đi đầu trong việc thực hiện các chương trình giảm phát thải khí nhà kính từ rừng trên quy mô lớn. Ảnh minh họa: Thế Duyệt/TTXVN
Việt Nam là quốc gia đi đầu trong việc thực hiện các chương trình giảm phát thải khí nhà kính từ rừng trên quy mô lớn. Ảnh minh họa: Thế Duyệt/TTXVN
Việt Nam là quốc gia đi đầu trong việc thực hiện các chương trình giảm phát thải khí nhà kính từ rừng trên quy mô lớn. Ảnh minh họa: Thế Duyệt/TTXVN
Lên top