Thí điểm làm sạch sông Tô Lịch: Phía Nhật nói gì sau phát ngôn của Hà Nội?

Khu vực thí điểm làm sạch sông Tô Lịch.
Khu vực thí điểm làm sạch sông Tô Lịch.
Khu vực thí điểm làm sạch sông Tô Lịch.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top