Thay thế các nhà đầu tư không đủ năng lực thực hiện các dự án đốt rác

Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn. Ảnh: Phạm Đông
Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn. Ảnh: Phạm Đông
Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn. Ảnh: Phạm Đông
Lên top