Thay đổi tư duy, tìm tương lai phát triển cho ĐBSCL

Tôm - rừng, mô hình sản xuất ổn định, đảm bảo môi trường vùng nước ngập nặm ĐBSCL. Ảnh: P.V
Tôm - rừng, mô hình sản xuất ổn định, đảm bảo môi trường vùng nước ngập nặm ĐBSCL. Ảnh: P.V
Tôm - rừng, mô hình sản xuất ổn định, đảm bảo môi trường vùng nước ngập nặm ĐBSCL. Ảnh: P.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top