Thanh tra toàn diện công ty mía đường xả thải gây ô nhiễm sông Cái Lớn

Nhà máy mía đường Cồn Long Mỹ Phát.
Nhà máy mía đường Cồn Long Mỹ Phát.
Nhà máy mía đường Cồn Long Mỹ Phát.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top