Thanh tra toàn diện công ty mía đường xả thải gây ô nhiễm sông Cái Lớn

Nhà máy mía đường Cồn Long Mỹ Phát.
Nhà máy mía đường Cồn Long Mỹ Phát.
Nhà máy mía đường Cồn Long Mỹ Phát.
Lên top