Thanh tra chuyên đề các cơ sở xử lý chất thải nguy hại trên toàn quốc

Chất thải được đổ ra khu vực núi Sú. Ảnh: LDO
Chất thải được đổ ra khu vực núi Sú. Ảnh: LDO
Chất thải được đổ ra khu vực núi Sú. Ảnh: LDO

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top