Thắng cảnh Phú Yên trước nguy cơ “thảm họa” môi trường

Trên bờ thì cấm nhưng dưới vịnh Vũng Rô thì bè nổi, nhà hàng nổi vẫn hoạt động (!). Ảnh: PV
Trên bờ thì cấm nhưng dưới vịnh Vũng Rô thì bè nổi, nhà hàng nổi vẫn hoạt động (!). Ảnh: PV
Trên bờ thì cấm nhưng dưới vịnh Vũng Rô thì bè nổi, nhà hàng nổi vẫn hoạt động (!). Ảnh: PV
Lên top