Tháng 7 có xảy ra nắng gay gắt kéo dài kỷ lục như tháng 6 hay không?

Lên top