Thân đập thủy điện Rào Trăng 3 khả năng có nhiều công nhân mất tích

Đường vào thủy điện Rào Trăng 3 (từ trung tâm xã Phong Xuân). Ảnh: Anh Bắc.
Đường vào thủy điện Rào Trăng 3 (từ trung tâm xã Phong Xuân). Ảnh: Anh Bắc.
Đường vào thủy điện Rào Trăng 3 (từ trung tâm xã Phong Xuân). Ảnh: Anh Bắc.
Lên top