Tăng phí bảo vệ môi trường, tại sao không?

Nước thải công nghiệp từ các DN trong các khu công nghiệp xả thải ra kênh Ba Bò, quận Thủ Đức , TP HCM. Ảnh: C.H
Nước thải công nghiệp từ các DN trong các khu công nghiệp xả thải ra kênh Ba Bò, quận Thủ Đức , TP HCM. Ảnh: C.H
Nước thải công nghiệp từ các DN trong các khu công nghiệp xả thải ra kênh Ba Bò, quận Thủ Đức , TP HCM. Ảnh: C.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top