Tầng ôzôn ở Bắc bán cầu sẽ được phục hồi hoàn toàn vào năm 2030

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành. Ảnh: Nguyễn Hà
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành. Ảnh: Nguyễn Hà
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành. Ảnh: Nguyễn Hà
Lên top