Tăng cường lực lượng nhắc nhở người dân không cho khỉ ăn ở Sơn Trà

Tăng cường lực lượng nhắc nhở người dân không cho khỉ ăn ở Sơn Trà. Ảnh: BQL
Tăng cường lực lượng nhắc nhở người dân không cho khỉ ăn ở Sơn Trà. Ảnh: BQL
Tăng cường lực lượng nhắc nhở người dân không cho khỉ ăn ở Sơn Trà. Ảnh: BQL
Lên top