Tạm dừng thi công các công trình có nhu cầu sử dụng nước lớn tại Sa Pa

Tạm dừng thi công nhiều công trình có nhu cầu sử dụng nước lớn tại Sa Pa.
Tạm dừng thi công nhiều công trình có nhu cầu sử dụng nước lớn tại Sa Pa.
Tạm dừng thi công nhiều công trình có nhu cầu sử dụng nước lớn tại Sa Pa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top