Tạm dừng hút cát đầm Thị Nại, giải quyết kiến nghị của người dân

UBND tỉnh Bình Định có ý kiến yêu cầu tạm dừng các hoạt động bơm hút cát tại đầm Thị Nại. Ảnh: N.T
UBND tỉnh Bình Định có ý kiến yêu cầu tạm dừng các hoạt động bơm hút cát tại đầm Thị Nại. Ảnh: N.T
UBND tỉnh Bình Định có ý kiến yêu cầu tạm dừng các hoạt động bơm hút cát tại đầm Thị Nại. Ảnh: N.T
Lên top