Sông ở Quảng Nam nhiễm mặn, cá chết nổi trắng mặt nước

Cá chết hàng loạt trên sông Bàn Thạch. Ảnh: Đ.V
Cá chết hàng loạt trên sông Bàn Thạch. Ảnh: Đ.V
Cá chết hàng loạt trên sông Bàn Thạch. Ảnh: Đ.V
Lên top