Sau 7 ngày thí điểm xử lý mùi bãi rác Nam Sơn: Giảm mùi hơn 90%

Công bố kết quả dự án thí điểm làm sạch bãi rác Nam Sơn. Ảnh: HV.
Công bố kết quả dự án thí điểm làm sạch bãi rác Nam Sơn. Ảnh: HV.
Công bố kết quả dự án thí điểm làm sạch bãi rác Nam Sơn. Ảnh: HV.
Lên top