Sau 3 tháng ngăn cản, người dân đã cho xe chở rác vào khu xử lý

Lên top