Sau 3 năm tạm dừng, Hà Nội tái rửa đường trước tình hình ô nhiễm

Khói từ việc đốt rơm, rạ là một trong những tác nhân gây ô nhiễm, đồng thời gián tiếp gây nguy hiểm cho người đi đường. Ảnh: Tô Thế
Khói từ việc đốt rơm, rạ là một trong những tác nhân gây ô nhiễm, đồng thời gián tiếp gây nguy hiểm cho người đi đường. Ảnh: Tô Thế
Khói từ việc đốt rơm, rạ là một trong những tác nhân gây ô nhiễm, đồng thời gián tiếp gây nguy hiểm cho người đi đường. Ảnh: Tô Thế
Lên top